Het sales proces van A tot Z

Je sales team heeft nood aan een opfrissing van prospectie technieken? Er is extra slag- en mankracht nodig om verkopen te realiseren? Je bent een kei in jouw vak, maar je hebt niet voldoende kennis van de strategische kant van verkoop?  Wij kunnen je verder helpen in elke situatie individueel. Zeg of denk je nu “I need all of the above” dan maken we in samenwerking me jou een volledige Sales traject op om je verder te helpen. Samen bekijken we het volledige strategische luik en passen aan waar nodig of beginnen van nul met een nieuw en innoverend Sales & Marketing plan. We zorgen ervoor dat je sales team de nodige kennis heeft om het nieuwe plan om te zetten in de praktijk aan de hand van trainingen. We volgen de stappen binnen het plan mee op en zorgen ervoor dat de strategie wordt aangehouden aan de hand van de verdere begeleiding van het sales team en de feedback momenten. Als er nood is aan (extra) operationele saleskracht, dan kijken we binnen ons eigen team van Sales Instigators om het juiste profiel te laten aansluiten en het strategisch plan mee uit te voeren.

Strategische oefening

Over een periode van een maand plannen we verschillende sessies in om de volledige strategie onder handen te nemen. Aan de hand van een intakegesprek en enkele gerichte vragen krijgen we een beter beeld van de huidige sales aanpak. We analyseren de pijnpunten en gaan op zoek naar de fase waar het vast of net vlot loopt. We gaan aan het werk met de zaken waar je als bedrijf mee vastzit en kijken ook naar de zaken die al goed lopen. Het gaat om het volledige plaatje van A tot Z om op die manier de volledige strategie te kunnen bepalen en eventueel de goede punten ook wat bij te schaven.

Aan de hand van deze informatie wordt er een plan opgesteld. Zoals iedereen met ondernemerschap weet, is een strategisch plan van vitaal belang. Zonder een strategie doe je maar iets, maar weet je niet waarom je het doet, voor wie je het doet, welke resultaten je kan verwachten en nog zoveel meer. 

We hebben twee verschillende aanpakken of kunnen ook volledig op maat van jouw onderneming gaan werken. Enerzijds hebben we het verkorte strategie traject. Hierin bezorgen we je alle informatie over de stappen binnen de aangepaste strategie en leggen we ook uit welke veranderingen er zouden moeten uitgevoerd worden. Anderzijds hebben we de uitgebreide versie waarbij we dieper ingaan op de verschillende stappen binnen een strategie en breiden uit naar verschillende topics die onder handen genomen worden. Steeds volledig hands-on met oog op directe uitvoering nadien.

Sales Training & Opleiding

De sales training en coaching kan volledig onafhankelijk gezien worden van het strategische luik of het kan er deel van uit maken. Als we spreken over het ideale traject dan kijken we voor sales training en coaching vooral naar de noden van het sales team in functie van het strategische plan dat eerder werd opgesteld. Allereerst is het belangrijk dat je team op de hoogte is van de veranderingen binnen de strategie aangezien dit ook operationeel aanpassingen met zich meebrengt. Eens dat dit gebeurd is, gaan we kijken naar de noden van het sales team. Is er naar boven gekomen dat de verbeterpunten vooral op prospectievlak liggen dan gaan we tijdens de training vooral hierop gaan inzetten. Loopt het vooral stroef bij de opvolging van prospecten en klanten dan gaan we hiermee aan de slag.

We maken op maat van jouw onderneming en jouw team, een training met de informatie die we reeds hebben verkregen tijdens het opmaken van de strategie. We kunnen de trainingen heel persoonlijk inzetten en één-op-één gaan werken of we nemen het volledige team samen. 

Wanneer iedereen weet wat er van hem of haar verwacht wordt en de sales skills zijn opgefrist, stoppen we uiteraard nog niet. Er wordt wel eens gezegd dat sales opvolgen, opvolgen en opvolgen is. Dit doen we dan ook uiteraard bij onze trainingen. We volgen op aan de hand van een coaching traject of de uitwerking van de strategie goed verloopt en we sturen bij waar en indien nodig.

Sales Representatie

Net zoals bij de Sales Training & Coaching kan ook de Sales Representatie als dienst op zichzelf staan of deel uitmaken van het volledige traject. Ben je een klein bedrijf en sta je als zaakvoerder zelf in voor de verkoop binnen je onderneming? Is er door ziekte of zwangerschap iemand uit je salesteam langdurig weggevallen? Levert je huidig salesteam niet de gewenste resultaten op? Allemaal scenario’s waar wij in kunnen ondersteunen, zowel op korte termijn als voor een langdurige periode

Kijken we samen om het volledige sales traject onder handen te nemen dan starten we met een strategische bepaling. Dit is volledig op maat en de periode van deze oefening is dan ook volledig afhankelijk van de noden van het bedrijf en de richting die we uit willen gaan. Heb je een eigen sales team dat je graag wil inzetten om de strategie uit te werken dan kunnen wij hun hier verder in begeleiden. Deze begeleiding kan bestaan uit een serie van intensieve trainings, maar kan ook meer op de achtergrond om bij te sturen indien nodig. Indien er geen eigen sales team is of niet de juiste persoon binnen het team om dit op te pakken, kunnen we ook een sales instigator inzetten.